Badam, doświadczam, eksperymentuje - dziecko w świecie zabaw badawczych

Badam, doświadczam, eksperymentuje - dziecko w świecie zabaw badawczych

Innowacja pedagogiczna"Badam, doświadczam, eksperymentuje - dziecko w świecie zabaw badawczych"
Najlepszym sposobem poznawania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Innowacja ta pozwoli dziecku poznać i badać zjawiska występujące w obrębie takich dziedzin, jak: powietrze, woda, ogień, dźwięki, magnetyzm oraz masy plastyczne. Dokonywane przez dzieci eksperymenty i doświadczenia wywołują wiele emocji, rozbudzają dziecięcą ciekawość otaczającym światem, uczą prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków - dzięki czemu wielokierunkowo oddziaływają na umysł dziecka. 

Zapraszamy do kontaktu