Covid-19

Covid-19

Oświadczenie pdf.pdf
Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie
stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli.
Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Propozycje zajęć do realizacji w domu będą umieszczane w zakładkach poszczególnych grup.
Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego
Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wsparcie uzyskają rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.
Wsparcie udzielane jest na wniosek rodziców.
Rodzice, którzy wykonują wymienione w rozporządzeniu zadania proszeni są o dokonanie zgłoszenia     o potrzebie objęcia dziecka opieką do dyrektora przedszkola pod numerem telefonu 62 738 25 20 lub na adres e-mail: przedszkole2ostrow@wp.pl  wraz z przesłaniem załączonego wniosku  i oświadczenia ( wniosek i oświadczenie do pobrania w zakładce „Strefa Rodzica” - COVID). Wniosek.pdf
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112