Lekko i przyjemnie, nie tylko o tym co proste-czyli przygody Jarzębinki i Florka.

Lekko i przyjemnie, nie tylko o tym co proste-czyli przygody Jarzębinki i Florka.

     Teatr był i jest istotnym składnikiem życia społecznego i kultury światowej. Obok rozlicznych funkcji społecznych i estetycznych pełni rolę narzędzia edukacji. Edukacja teatralna wpływa bowiem na rozwój osobowości, doskonali kompetencje, pozwala zdobywać nowe doświadczenia. Zabawy teatralne aktywizują dziecko, rozwijają jego kreatywność. Wpływa na postawy moralne, kształtuje jego osobowość i rozwija wyobraźnię. Dziecko chętnie utożsamia się z przedstawionymi postaciami, przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach.
     Edukacja teatralna pozwala wychować aktora i widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na barwę, muzykę, światło, piękno słowa i ruchu.
     Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola w której cenimy  twórczy rozwój dziecka, promujące wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiłyśmy  zastosować w naszej innowacji formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach. Aktorami będą osoby z otoczenia dzieci - nauczyciele, pomoce.

Zapraszamy do kontaktu