Logopedia

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi mgr Magdalena Kulas. Na zajęcia logopedyczne dzieci kwalifikowane są na podstawie wyników badań przesiewowych prowadzonych na początku roku szkolnego. Dzieci uczęszczają na zajęcia indywidualne i grupowe. W zależności od potrzeb naszych wychowanków, terapia logopedyczna prowadzona jest raz bądź dwa razy w tygodniu. W nowopowstałym budynku przedszkola stworzono specjalny gabinet do zajęć logopedycznych z bogatą bazą pomocy dydaktycznych. Terapia logopedyczna ma na celu:
- stymulowanie rozwoju mowy,
- usprawnianie motoryki narządów mowy, ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków,
- korygowanie zaburzeń wymowy,
- rozwijanie słownictwa dziecka.

Zapraszamy do kontaktu