Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bliżej Pieska”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bliżej Pieska”

Celem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Bliżej pieska” - jest niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom oraz uczenie dzieci właściwego zachowania wobec nich. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.
 

Zapraszamy do kontaktu