Opis grupy

Opis grupy

Grupa Jagódki liczy 25 dzieci, wśród których jest 14 dziewczynek i 11 chłopców.
Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Przedszkolaki bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz zabawami w ogrodzie przedszkolnym i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.
          W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzać wiedzę , rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb.
 Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu