Opis grupy

Opis grupy

Dzieci uczęszczające do grupy Malinki to 4 latki.  Wychowawczyniami   są mgr Małgorzata Mielcarek i  mgr Weronika Grzelak. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci. W grupie jest 13 dziewczynek i 12 chłopców.  Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej,  a także na dworze. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów i dostrzegania możliwości pójścia na kompromis. Starają się przestrzegać opracowanego kodeksu zachowania. W naszej grupie kładziemy nacisk na przestrzeganie  przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć.  Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia.

Przed przedszkolakami wiele zabaw, zajęć, spotkań, doświadczeń , które mamy nadzieję, że dołożą swoją drobinkę i rozwiną Ich osobowość i charakter J.

Zapraszamy do kontaktu