Podsumowanie Programu

Podsumowanie Programu „Doradztwo Zawodowe”
W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkole nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wlkp. realizowało program Doradztwa Zawodowego. W programie uczestniczyły wszystkie grupy w przedszkolu.
Realizacja poszczególnych założeń programu odbywała się poprzez rożnego rodzaju inicjatywy:
  • wewnątrz przedszkolne spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów (fotograf, aktor, policjant, kucharka strażak, pielęgniarka),
  • wycieczki poznawczo-kształcące (wyjazd do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, wycieczka do Nadleśnictwa Antonin – poznanie zawodu leśniczego, wycieczka do biblioteki - poznanie pracy bibliotekarza, wycieczka do firmy PKP Cargo Tabor – poznanie zawodów związanych z koleją),
  • czytanie bajek, wierszy, zagadek na temat różnych zawodów - analiza tekstu,
  • odgrywanie dram  wcielanie się w przedstawicieli rożnych zawodów (zabawa w sklep, w bibliotekarza, w lekarza itp.),
  • urządzanie w salach kącików tematycznych związanych z poznanymi zawodami,
  • wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką danego zawodu.
Podczas realizacji programu nauczyciele zauważyli, że dzieci są bardzo zainteresowane tematem, chętnie wypowiadały się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Poszerzają swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.
W celu utrwalania zdobytej w czasie spotkań wiedzy, nauczyciele wykorzystują różnorodne zabawy dydaktyczne i tematyczne, wzbogacane literaturą dziecięcą, oraz proponują prace plastyczne pozwalające  odzwierciedlić zdobyte przez dzieci obserwacje i wiedzę.
W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 w związku z zaistniałą sytuacją panująca w kraju, dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, nie odbyły się zaplanowane wycieczki do miejsc pracy, oraz spotkania z przedstawicielami zawodów.
Podczas nauki on-line, przesyłane były jednak materiały dotyczącej tematyki związanej z zawodami.
 
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców, postanowiono iż w roku szkolnym 2020/2021 program ten będzie kontynuowany.
 
 
 
 

Zapraszamy do kontaktu