Rewalidacja

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, usprawnianie
zaburzonych funkcji poznawczych i wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w celu ułatwienia
mu opanowania podstawowych wiadomości czy informacji, a w przyszłości umiejętności
szkolnych przewidzianych dla danego etapu edukacyjnego.
Co robimy na zajęciach?
  • Rozwijamy umiejętności językowe i komunikacyjne.
  • Wzbogacamy słownictwo czynne i bierne.
  • Poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie.
  • Usprawniamy funkcje słuchowe.
  • Doskonalimy analizę i syntezę słuchową oraz słuch fonematyczny.
  • Rozwijamy koordynację  wzrokowo-słuchowo-ruchową.
  • Wyrównujemy braki z zakresu wiedzy i umiejętności przedszkolnych.
  • Doskonalimy motorykę dużą i małą.
  • Wytwarzamy atmosferę wzajemnego zaufania, rozwijamy odporność emocjonalną a
także wiarę we własne siły.
  • Budujemy pozytywną motywację do dalszego zdobywania wiedzy i osiągnięcia gotowości szkolnej.
 

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112