Serdeczna karteczka

Serdeczna karteczka

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.
O tym decyduje dziecko. Dzięki jego kreatywności i pomysłowości powstaną cudne, kolorowe kartki. 
Mogą to być kartki różnego formatu (malutkie, małe, duże, bardzo duże). Przekaz życzeń może być w formie np. rysunku. Tekst pisany nie jest obowiązkowy, ale w jego przypadku swoje wsparcie  może  okazać nauczyciel bądź rodzic. 

Zapraszamy do kontaktu