Z darami natury świat nie jest ponury - edycja II

Z darami natury świat nie jest ponury - edycja II

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Podczas realizacji zadań poszerzamy świadomość ekologiczną dzieci, kształtujemy postawy i nawyki korzystne dla środowiska naturalnego, racjonalnie wykorzystywano zasoby przyrody oraz utylizację odpadów.

Cele projektu:

- inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,

- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji,

- przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,

- tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,

- zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,

- rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,

- budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

-kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów.

 

Zapraszamy do kontaktu