Zajęcia emocjonalno-społeczne

zdalne zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne 29.03-09.04.pdf
zdalne 12.-16.04 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.pdfDla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka bardzo ważne jest dobre samopoczucie , które w dobrej mierze zależy od tego, jak układają się nasze relacje z innymi. Na tej podstawie można stwierdzić, że umiejętności społeczne i emocjonalne to kapitał, który pozwala dziecku:
 • rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
 • wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
 • okazywać troskę i zainteresowanie innym,
 • udzielać pomocy i prosić o pomoc,
 • budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
 • nawiązywać przyjaźnie,
 • konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i problemy,
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Kompetencje emocjonalno-społeczne możemy definiować jako umiejętności komunikacyjne -rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami; budowanie dobrych relacji z innymi; ograniczanie destrukcyjnych czy agresywnych zachowań. 
Cele ogólne :
 • rozwój emocjonalno-społeczny
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,
 • rozbudzanie empatii,
 • kształtowanie kompetencji wielokulturowych,
 • doskonalenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • doskonalenie koncentracji uwagi

  Do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych sześcioro dzieci.

  Liczba godzin tygodniowo 2x 30min.

  Zajęcia odbywają się w poniedziałki i  czwartki w godz. 13.00-13.30.

  Zajęcia prowadzi: Małgorzata Mielcarek

Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112