Zajęcia emocjonalno-społeczne

Zajęcia mają na celu prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny, modelowanie zachowań społecznie akceptowanych, a także tworzenie możliwości odreagowywania emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu czy też niepowodzeń przedszkolnych i społecznych oraz uzyskanie naprawczych doświadczeń emocjonalnych pozwalających na dokonanie zmian w zachowaniu. Pozwolą zdobyć dzieciom wiedzę o sposobach rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej, łagodzenia agresji czy samoregulacji. Proponowane treści:
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji 
- rozwijanie zdolności empatii
- nabywanie zdolności radzenia sobie z emocjami
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych
- wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych
- wzmacnianie poczucia własnej wartoś

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki.

Zajęcia prowadzi: Magdalena Kulas

Zapraszamy do kontaktu