Ogólnopolski Projeky Edukacyjny „Zabawy Podwórkowe”

Ogólnopolski Projeky Edukacyjny „Zabawy Podwórkowe”

Głównym założeniem projektu jest zapoznanie dzieci z zabawami i grami

podwórkowymi sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat, w oparciu o sporządzoną

listę tych zabaw.

 

 Cele projektu

Ogólne:

- Zapoznanie z zasadami gier i zabaw podwórkowych

Szczegółowe:

dziecko:

- zapoznaje się z różnymi grami i zabawami podwórkowymi;

- integruje się z innymi dziećmi;

- rozwija swoją koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową;

- kształtuje swoją spostrzegawczość i pamięć;

- rozwija swoją ogólną sprawność fizyczną;

- kształtuje poczucie własnej wartości;

- uwrażliwia się na potrzeby i emocje innych;

- kształtuje umiejętność panowania nad emocjami;

- współdziała w grupie;

- wykorzystuje do zabaw materiał

 

Zapraszamy do kontaktu