Eko Frajda

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt.: „Eko Frajda”


Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem nieustannych dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że ochrona środowiska, w którym na co dzień żyjemy jest naszym obowiązkiem. Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec przyrody należy rozpocząć już od najmłodszych lat, kiedy jesteśmy wrażliwi na wszystko, co nas otacza, na piękno. W związku z tym nasza placówka postanowiła wziąć udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt.: ,,Eko Frajda”, który będziemy realizować w tegorocznym roku szkolnym.

 

Cele projektu:

- rozwijanie zainteresowania ekologią

- kształtowanie kreatywnego myślenia i wyobraźni

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie dzieci.

 

Zapraszamy do kontaktu