Bezpiecznie z Jarzębinką

Bezpiecznie z Jarzębinką

Program „Bezpiecznie z Jarzębinką” powstał w trosce o bezpieczny i prawidłowy rozwój naszych wychowanków. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat, w sytuacjach trudnych,  zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Założeniem programu jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno w przedszkolu, domu, w plenerze, jak i na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.   

Zapraszamy do kontaktu