Opis grupy

Opis grupy

„Borówki” – to grupa dzieci  ciekawych  świata i interesująca się wszystkim co ich otacza. Grupę tworzą dzieci trzy i czteroletnie. Naszą wychowawczynią jest p. Aneta Rosik. Pomaga nam p. Ela Mikołajczak. Jest nas dwanaścioro: osiem dziewczynek i czterech chłopców.

Lubimy spędzać czas na wspólnej zabawie. Podczas zajęć staramy się skupiać uwagę, aby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczymy się samodzielności podczas wykonywania różnych czynności samoobsługowych. Wspólnie wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne, śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszyków, słuchamy opowiadań, dużo zapamiętujemy. Podczas zajęć plastyczno-technicznych rysujemy, malujemy, wycinamy, wyklejamy i składamy. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym sprawiają nam dużo radości. Czas spędzony w przedszkolu nigdy nam się nie dłuży, bo zawsze dzieje się tu coś ciekawego.