Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Cele ogólne:
 
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • zapoznanie z różnymi zawodami – krawcowa, policjant, piosenkarz, ogrodnik,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, szanowania książek
 • poznawanie nowinek z wiejskiego podwórka,
 • opowiadanie o członkach swojej rodziny,
 • nabywanie umiejętności klasyfikowania,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),
 • granie na instrumentach – proste akompaniamenty do słuchanych piosenek i utworów,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków.
 
UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 
- rozwijamy orientację przestrzenną,
- mówimy o swoich potrzebach,
- rozwijamy mowę,
- ćwiczymy sprawność manualną,
- rozwijamy umiejętność liczenia,
- obserwujemy zamiany w przyrodzie zachodzące wiosną,
- utrwalamy znajomość figur geometrycznych,
- rozwijamy zmysły,
- ćwiczymy samodzielność.   

 

 

Wiersz na maj

 

„Wiersz dla Rodziców”

 

   Moi kochani rodzice!

   To dla was ten wierszyk

   Dla was słońce i chmury

   Dla was tęcza i wietrzyk

   Wiosną i latem – kwiaty

   Jesienią – liście jesienne

   Bądźcie szczęśliwi,

   dziś, jutro i codziennie.

    

 

 

 

 

 

  Piosenka na maj

 

„Dla  Ciebie Mamo”

 

 

1. Żaby kumkają od rana

że dzisiaj święto ma mama.

My mamę bardzo kochamy,

życzenia mamie składamy.

 

Refren:  Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas.

Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zdrowa i kochaj nas!

 

2. Żaby rechocą od rana,

że swoje święto ma tata.

My tatę bardzo kochamy,

życzenia tacie składamy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu