"Moja planeta Ziemia"

"Moja planeta Ziemia"

Projekt edukacyjny "Moja planeta Ziemia"

Ziemia to nasza planeta i wspólny dom dla milionów ludzi, zwierząt i roślin.

KOCHAJMY JĄ I DBAJMY O NIĄ! 

Główne założenia projektu:
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- kształtowanie odpowiedzialności za naszą planetę Ziemię,
- wzmacnianie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,
- zapoznanie ze znaczeniem drzew dla ludzi i środowiska,
- zapoznanie ze znaczeniem wody w przyrodzie,
- zdobywanie wiedzy jak ponownie wykorzystać ekośmieci,
- czynny udział w sprzątaniu świata - rozumienie potrzeby dbania o przyrodę.

Zapraszamy do kontaktu