Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Co powinno umieć dziecko, które skończyło 5 rok życia:

Pięciolatek:

Rozwój społeczny i emocjonalny

• bawi się zgodnie z innymi
• rzadziej obraża się, złości, płacze
• rzadziej odchodzi od grupy
• potrafić ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi emocjami
• bawi się w grupie, jest przez inne dzieci zapraszany do wspólnej zabawy
• zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników – pocieszać, pomagać, okazywać współczucie
• mniej skarży
• bez interwencji dorosłego przeprasza inne dziecko
• stosuje się do poleceń skierowanych przez nauczyciela do całej grupy
• ma znacznie mniejszy lęk separacyjny i szybciej wycisza się po odejściu rodziców
• zaczyna przewidywać reakcje dorosłych na skutki swojej działalności
• zależy mu na pochwale
• stara się skończyć rozpoczętą pracę
• zaczyna próbować pokonywać trudności

Rozwój fizyczny i motoryczny

• wspina się na drabinki
• bawiąc się w chowanego, wchodzi pod meble
• huśta się na huśtawce (większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się)
• zwinnie biega
• skacze na dwóch nogach przed siebie
• skacze na jednej nodze w miejscu
• skacze przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się
• może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk
• przechodzi, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm
• robi trzy przysiady samodzielnie
• kopie piłkę, chwyta piłkę i rzuca nią
• dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie
• samodzielnie rozbiera się dość płynnie
• zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty
• samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem
• pije z kubka
• sprząta ze stołu
• potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię
• dość sprawnie łączy klocki typu lego i buduje z nich proste obiekty
• wylepia z plasteliny narysowane kontury, robi kulki, wałeczki
• lepi z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury (owoce, warzywa, ludziki)
• nawleka korale na żyłkę
• przykleja naklejki (jeszcze nierówno i często nie we wskazanym miejscu)
• przecina nożyczkami papier, tnie po prostej
• drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury
• prawidłowo trzyma ołówek, podczas rysowania opiera przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymuje kartkę
• rysuje linie pionowe, poziome i ukośne
• odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, trapez
• koloruje obrazki
• wypełnia kolorem kontury, ale wychodzi poza kontur
• rysuje rysunek zgodny z podanym tematem
• maluje kredkami, farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów

Rozwój intelektualny

• prawidłowo wymawia głoski
• nazywa przedmioty, czynności, sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników
• wypowiada się zdaniami
• potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co zdarzyło się w przedszkolu
• rozumie treść prostych i krótkich poleceń
• rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w grupie, w domu, w przedszkolu
• pyta o nieznane słowa, chce je zrozumieć
• potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, podstawowych figur geometrycznych
• rozróżnia barwy i odcienie barwne
• zna nazwy kolorów i poprawnie stosuje je w odniesieniu do barw podstawowych
• potrafi budować proste budowle według wzoru
• potrafi odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną
• spostrzega od 5 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami
• spostrzega podstawowe części człowieka
• rozumie czytany tekst
• w wyuczonym wierszu odtwarza rymy
• zna i różnicuje pory roku
• potrafi porównywać pod kątem różnic
• potrafi porównywać pod kątem podobieństw
• potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria
• definiuje rzeczy, biorąc pod uwagę ich funkcje
• myśli często w sposób skojarzeniowy.


Zapraszamy do kontaktu