Poziomki

Poziomki
Jesteśmy straszakami i nazywamy się "Poziomki".  W naszej grupie jest 25 dzieci, w tym szesnaście  sześciolatków i dziewięcioro pięciolatków. Każdy dzień w przedszkolu jest radosny i pełen zabawy. Na początku września wraz z dziećmi opracowany został kodeks grupy, znalazły się w nim zasady, których wzajemnie przestrzegamy. Lubimy  wspólnie bawić się i organizować nowe, ciekawe zabawy. Chętnie bierzemy udział w różnorodnych zajęciach, podczas których poznajemy otaczający nas świat. Realizując treści programowe z  obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności : (społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną) z użyciem metod aktywizujących – m.in. Metoda Pedagogiki Zabawy – KLANZA, Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, Metoda dramy. Pracujemy wspólnie nad osiągnięciem dojrzałości szkolnej. Z radością wychodzimy do ogrodu przedszkolnego, jeździmy na wycieczki i chodzimy na spacery.  Nasze panie to pani Maria Lis i Renata Remisz. Choć często rozpiera nas energia, to nie musimy się o nic martwić, bo nasze panie przywiązują szczególną uwagę do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw. Wszystkie ważne wydarzenia z życia przedszkola są dokumentowane w kronice przedszkolnej oraz w formie fotograficznej na naszej stronie, na którą zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu