"Każdy inny- wszyscy równi"

"Każdy inny- wszyscy równi"

Ogólnopolski projekt edukacyjno-spoleczny, pt. "Każdy inny- wszyscy równi". Ma on na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE.

Zapraszamy do kontaktu