Opis grupy

Opis grupyBorówki to grupa dzieci sześcioletnich 16 dziewczynek i 9 chłopców. Dzieci dobrze odnajdują się wśród koleżanek i kolegów. Chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Charakteryzuje je duża kreatywność i ciekawość poznawcza. Potrzeby te zaspokajają w trakcie zajęć dydaktycznych i zabaw. Są otwarte, ciekawe i aktywne. Interesują   się otaczającym światem.  Uczą się liter, cyfr piosenek, wierszy i tańców, słuchają opowiadań, dużo zapamiętują. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym sprawiają im dużo radości. Czas spędzony w przedszkolu nigdy się nie dłuży, bo zawsze dzieje się tu coś ciekawego. Nasze panie to: pani Maria Lis, pani. Sandra Rosik. Pomaga nam pani Lidia Pastuszak.

Zapraszamy do kontaktu