Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

                                   

                                     I. WAKACJE ZNÓW BĘDĄ WAKACJE.

                                     II. DUŻO POJAZDÓW DOOKOŁA.

                                     III. WAKACYJNE PODRÓŻE.

                                     IV. KOLORY LATA.

                                     V.POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS.


Cele ogólne:

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • budowanie z naturalnych materiałów
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • korzystanie z toalety.
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
 • dostrzeganie w najbliższym otoczeniu elementów techniki (światła, pojazdów, urządzeń itp.).
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż).
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

 

PIOSENKA NA CZERWIEC

„Niech żyją wakacje"

1. Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las

i niebo, i słońce, wolny swobodny czas.

 

2. Pojedzie z nami piłka, i kajak, i skakanka,

będziemy się grać w siatkówkę od samiutkiego ranka.

 

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,

w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.


 

 WIERSZ NA CZERWIEC

„Już lato”

Już jest lato, już jest lato!

Wyjeżdżamy z mamą, tatą.

W góry, w lasy lub nad morze,

każdy jedzie tam gdzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody,

by się kąpać dla ochłody.

Na jagody chodzić w las,

bo wakacji nadszedł czas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy do kontaktu