Realizacja projektu „Dziecko tygodnia”

Realizacja projektu „Dziecko tygodnia”

Projekt ma na celu poświęcenie szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy. To także indywidualne traktowanie każdego dziecka, uświadomienie wszystkim z grupy, że są ważne. Zaangażowanie do projektu rodziców pozwala na nawiązanie pozytywnych relacji dom-przedszkole. Rodzice dziecka tygodnia mogą przyjść  poczytać dzieciom krótką książeczkę, zaproponować ciekawe zajęcia i spędzić w przedszkolu dłuższą chwilę ze swoim dzieckiem.

„Dziecko tygodnia” to także przywileje jakie będzie miało wybrane dziecko m. in. nosi specjalną odznakę, stoi zawsze w pierwszej parze, ma prawo siedzieć na dywanie koło nauczycielki, ma prawo wyboru zabawy dla całej grupy oraz może przynieść swoje ulubione zabawki.

 W ciągu tygodnia dziecko będzie najważniejszą osobistością grupy, a za pomocą zdjęć i

osobistych przedmiotów każdego dnia opowie coś o sobie.  

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu