Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

     

1 Tydzień: Moje podwórko

2 Tydzień: Muzyka wokół nas

3 Tydzień: Wakacyjne podróże

4 Tydzień: Wkrótce wakacje 

5 Tydzień: Pożegnania nadszedł czas

    Poznajemy:

 

 • swoje podwórko,
 • etapy rozwojowe pszczoły,
 • instrumenty muzyczne (nazwy, wygląd) i dźwięki przez nie wydawane,
 • miejsca wakacyjnych podróży, wędrówek,
 • krajobrazy Polski,
 • oznaki lata,
 • środki transportu: ich nazwy, wygląd, sposób poruszania się,
 • sposoby aktywnego wypoczynku, spędzania czasu,
 • zagrożenia związane z wakacyjnym wypoczynkiem,
 • przedmioty, akcesoria potrzebne na wakacjach.

 

 

     Cele ogóle:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 •  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób,
 •  kształtowanie poczucia rytmu,
 • utrwalenie wyglądu, nazw wybranych instrumentów muzycznych oraz dźwięków przez nie wydawanych,
 • wyrażenie ekspresji twórczej podczas wykonywania powierzonego zadania,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenie uważnego słuchania oraz wypowiadania się na określony temat,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • doskonalenie pojęć matematycznych,
 • poznawanie oznak lata,
 • utrwalenie nazw i wyglądu środków transportu,
 • doskonalenie umiejętności podziału nazw na sylaby i głoski,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,
 • wyrażanie emocji, rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności dłoni.

 

 

  

Wiersz na  czerwiec 

„Letnie szczęście”

Lato, pobądź z nami.
Lato, nie uciekaj.
Dom daleko,
gwar daleko,
ale blisko rzeka.
Nie licz nam kukułko,
ile dni zostało,
bo leśnego szczęścia dla nas
zawsze będzie mało.

 

(autor: Tadeusz Śliwa)

 

 Piosenka na czerwiec 

„Piosenka dla Taty”


1. Mój tata to ktoś kto ma w sercu coś,

coś co sprawia, że

zawsze z nim być chcę.

 

Refren: Tata, kochany rycerz

wspaniały, da kwiatka mamusi

a mi zawsze buzi.

 

2. Mój tata to ktoś kto ma w sercu coś,

coś co sprawia, że

mama śmieje się.

 

Refren: Tata, kochany rycerz

wspaniały, da kwiatka mamusi

a mi zawsze buzi. 

 

Tata, kochany rycerz

wspaniały, da kwiatka mamusi

a mi zawsze buzi. 

 

 

(wykonanie: „Śpiewające Brzdące”)

 

 

Zapraszamy do kontaktu