Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 
 
    1. Jesień na działce

    2. O sobie samym

    3. Nasze zmysły

    4. Jesienne nastroje

Cele ogólne:

 

   • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

   • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

   • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń  plastycznych,

   • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

   • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów,  nakładanie   ich na siebie.    

   • rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

  


Wiersz na październik

 

„Barwy ojczyste”

 Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
 A na tej fladze, biel i czerwień,
 Czerwień to miłość,
 Biel serce czyste,
 Piękne są nasze barwy ojczyste.

  Autor: Czesław Janczarski

 

 

 

 

  

 

  Piosenka na październik

 

„Jak długo w sercach naszych”


1. Jak długo w sercach naszych

choć kropla polskiej krwi.

Jak długo w sercach naszych

miłość ojczyzny tkwi.

 

Refren: Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród.

Zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.   / x2

 

2. Jak długo Wisła wody

na Bałtyk będzie słać.

Tak długo polskie grody,

nad Wisłą będą stać.

   

Refren: Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród.

Zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.   / x2

 

3. Jak długo z gór karpackich,

brzmi polskiej pieśni ton.

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon.

 

Refren: Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród.

Zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.   / x2

 

4. Już wzniósł się Orzeł Biały,

Tyś Boże sprawił cud.

Zwycięstwo polskiej sławy,

ogląda polski lud.

 

Refren: Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród.

Zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.   / x2


Zapraszamy do kontaktu

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 112