Z legendą przez Polskę

Z legendą przez Polskę

Projekt edukacyjny „ Z legendą przez Polskę” jest realizowany w grupie Borówki. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznania wielu historycznych miejsc, opowieści o naszym kraju i związanych z nimi wydarzeń, poznania legend, które przekazują życiowe mądrości, uczą odróżniania dobra od zła oraz płynącą z nich naukę , która jest nadal żywa i aktualna. Słowo mówione zapada bowiem w jego pamięć na trwałe , kształtuje wrażliwość i wpływa na rozwój dziecka, a co za tym idzie to poczucie przynależności narodowej.

Zapraszamy do kontaktu