Opis grupy

Opis grupy

W roku szkolnym 2020/2021 mamy zaszczyt ponownie przywitać się z Grupą „Malinki”, której liczebność wynosi 23 dzieci. Grupa liczy 11 dziewczynek i 12 chłopców. Wychowawczyniami grupy są Adrianna Motyl oraz mgr Natalia Foltyniewicz-Rataj.  Pomaga nam Pani Elżbieta Mikołajczak.
„Malinki” są grupą żywą, wesołą, pełną energii do nauki i zabawy. Dzieci z racji swojego kolejnego roku pobytu w przedszkolu znają zasady pobytu w nim, zasady higieny, warunki pobytu na placu zabaw.
Liczymy, że ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie bogaty w nowe doświadczenia, umiejętności,przyjaźnie. A dzieci będą dobrze się czuły w swoim towarzystwie i w przedszkolu.

Zapraszamy do kontaktu