Borówki

Borówki

Grupa Borówki to dzieci w wieku 5 i 6 lat (dwoje dzieci 5 letnich, dwadzieścioro dzieci 6-letnich) w tym 11 dziewczynek i 11 chłopców. Wychowawcą jest Pani Małgorzata Mielcarek. Do grupy wchodzi również Pani Maria Lis i Pani Agnieszka Klepacz.  Grupa jest bardzo aktywna. Duże zadowolenie sprawia dzieciom organizacja różnorodnych spotkań, przedstawień, a także uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zabawach rozwijających aktywność.  W grupie Borówek dzieci są wesołe, uśmiechnięte i bardzo ciekawe świata. Z radością chodzą na wycieczki i spacery, chętnie spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym. Z dużym zaangażowaniem wykonują zadania, które przygotowują je do nauki w szkole. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Dzieci znają zasady zachowania się w grupie, przestrzegają zasad kodeksu grupowego. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach oraz wszelkich czynnościach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przyszłego ucznia. 

Zapraszamy do kontaktu