Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

 

WARSTWY ROZWOJU DZIECKA – CZTEROLATEK

BIOLOGICZNA WARSTWA ROZWOJU:

ü  Wskazuje i nazywa części ciała

ü  Dba o higienę – myje ręce, zęby, korzysta z ręcznika, grzebienia, szczoteczki

ü  Przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków

ü  Przezwycięża niechęć do jedzenia nieznanych potraw

ü  Spożywa owoce, warzywa, ogranicza spożywanie słodyczy

ü  Ustawia się w parach, rzędzie, szeregu, kole

ü  Uczestniczy w zabawach z elementem naśladownictwa

ü  Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych, w tym z elementami czworakowania, skoków, podskoków

ü  Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

ü  Przestrzega zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i w domu

PSYCHOLOGICZNA WARSTWA ROZWOJU:

ü  Składa obrazki w całość wg wzoru

ü  Rozpoznaje różne odgłosy, głosy ludzkie, instrumenty perkusyjne

ü  Rozpoznaje znane przedmioty za pomocą dotyku

ü  Rozpoznaje swój znaczek w przedszkolu

ü  Układa historyjkę obrazkową (3 obrazki)

ü  Określa na podstawie dwóch obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później

ü  Zapamiętuje teksty rymowanek, wierszy i piosenek

ü  Nazywa i wyróżnia z ilustracji znane przedmioty, osoby, zwierzęta, wykonywane czynności

ü  Wypowiada się prostymi zdaniami

ü  Słucha wierszy, krótkich opowiadań,

ü  Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

ü  Orientuje się w schemacie ciała

ü  Określa kierunki: w górę, w dół, w bok, do przodu, do tyłu

ü  Określa położenie przedmiotów stosując określenia: na, pod, w, przed, za, obok

ü  Porównuje i klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech ( wielkość, kolor, przeznaczenie)

ü  Porównuje liczebność zbiorów łącząc w pary

ü  Układa dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych

ü  Obserwuje i dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

ü  Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce, warzywa, zwierzęta

SOCJOLOGICZNA WARSTWA ROZWOJU:

ü  Zna własne imię, nazwisko, płeć, wiek, nazwę miejscowości, w której mieszka

ü  Samodzielnie korzysta z toalety, myje i wyciera ręce

ü  Samodzielnie spożywa posiłki, posługuje się łyżką i widelcem

ü  Potrafi rozebrać się, zakłada luźne części garderoby

ü  Wskazuje i próbuje nazywać różne stany emocjonalne np. złość, smutek, radość, strach

ü  Nazywa członków bliższej i dalszej rodziny np. mama, tata, babcia, wujek itp.

ü  Pomaga rodzicom w wykonywaniu prostych czynności

ü  Poznaje imiona i nazwiska dzieci z grupy

ü  Przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

ü  Uczestniczy we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

ü  Stosuje formy grzecznościowe ( w domu, przedszkolu, na ulicy)

ü  Porządkuje salę po zabawach i zajęciach

ü  Mówi o własnych potrzebach

ü  Dzieli się swoimi przeżyciami, wrażeniami

KULTUROLOGICZNA WARSTWA ROZWOJU:

ü  tworzy prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, rysuje kredkami, maluje farbami, lepi z plasteliny

ü  rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe (czerwona, żółta, niebieska) i wybrane barwy pochodne (zielona, pomarańczowa, fioletowa)

ü  uczestniczy w różnych zabawach muzyczno – ruchowych

ü  występuje w krótkich montażach słowno  - muzycznych np. Dzień Babci, Dzień Mamy

ü  ogląda przedstawienia teatralne i właściwie się na nich zachowuje

ü  ogląda filmy dla dzieci, wypowiada się nt. bohaterów

ü  śpiewa piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście

ü  słucha czytanych tekstów, nagrań muzyki, utworów instrumentalnych

DUCHOWA WARSTWA ROZWOJU:

ü  przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie

ü  poznaje wybrane wartości: miłość, dobro, przyjaźń na przykładach z życia, wybranych utworów literatury dziecięcej

ü  przestrzega zasad społecznych (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej)

 

 

opracowały (według koncepcji Stefana Kunowskiego)

Agnieszka Pastuszak, Ela Martyna

 

Zapraszamy do kontaktu