Pedagog specjalny

Zadaniem pedagoga specjalnego jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Wspomaganie dziecka podczas zabawy i pracy w grupie, dostosowanie wraz z zespołem nauczycieli i specjalistów metod i form pracy w taki sposób, aby umożliwić  jak najpełniejszy rozwój dziecka.

Zadania pedagoga specjalnego:

  • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
  • Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz innych zajęć
  • Tworzenie dokumentacji, koordynacja i realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaleceń zawartych w opiniach
  • Współpraca z rodzicami

Pedagog specjalny - Małgorzata Mielcarek

 

Zapraszamy do kontaktu