PROJEKT „OJCZYZNA BLISKA DZIECKU – MOJE MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI, MÓJ REGION”.

PROJEKT „OJCZYZNA BLISKA DZIECKU – MOJE MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI, MÓJ REGION”.

W założeniach wdrażania niniejszego projektu leży uświadomienie dzieciom, że Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziliśmy, mieszkamy my i nasze rodziny, gdzie jesteśmy bezpieczni, gdzie wspominamy i pielęgnujemy tradycje naszych przodków. Pokazanie, że to kultura, według której jesteśmy wychowywani, przekazywana z pokolenia na pokolenie, tworzona przez lata. Wdrożenie im przekonania, że Ojczyzna jest bardzo ważna, ponieważ to ona dała nam dom, umożliwiła rozwój i wychowanie. Uświadomienie że każdy , nawet ten najmłodszy obywatel, powinien ją szanować i się o nią troszczyć.

             Raz w miesiącu, dzieci 6 – letnie z naszego przedszkola będą realizowały zadanie, którego fotorelacja będzie umieszczana na stronie internetowej. CELE PROJEKTU:

Cele ogólne projektu:

• Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, swojej miejscowości

• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, lokalnych

• Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym rodziny

• Rozbudzanie świadomości patriotycznej i rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną

• Kształcenie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej oraz aktywnej postawy obywatelskiej

Cele operacyjne: Dziecko:

  • zna historię, kulturę swojej miejscowości
  • wskazuje lokalizację swojej miejscowości na mapie Polski
  • aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu
  • zna symbole swojego miasta (herb, jabłuszko ostrowskie)
  • zna i kultywuje rodzinne i narodowe zwyczaje i tradycje wynikające z kalendarza oraz związane ze świętami narodowymi
  • wie, jakie jest ich znaczenie w tradycji ludowej i narodowej miasta

•    pracuje wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, jak i kolegami w przedszkolu.

PROPONOWANE FORMY DO REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE PRZEDSZKOLA (zadania dodatkowe):

- zajęcia tematyczne

- inscenizacje, dramy

- quizy

- praca z tablicą interaktywną

- zajęcia plastyczne

- dekoracje tematyczne

 

Zapraszamy do kontaktu