Migające przedszkolaki

Migające przedszkolaki

        Język migowy to system znaków umownych wykonywanych przy użyciu gestów i mimiki, służący do porozumiewania się bez użycia narządu słuchu. Język migowy używany jest głównie przez osoby, u których doszło do uszkodzenia słuchu w stopniu znacznie utrudniającym albo wręcz całkowicie uniemożliwiającym odbiór mowy wyłącznie drogą słuchową.

W Polsce funkcjonują równolegle dwa języki migowe – Polski Język Migowy (PJM) oraz tzw. System Językowo-Migowy (SJM). Język migowy jest alternatywnych sposobem komunikacji, często nie wyklucza nauki mowy a ją wspomaga.

Dlaczego język migowy w przedszkolu?

1. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje ogromna wrażliwość i ufne rozumienie, dlatego warto w tym okresie pracować nad przekazywaniem pozytywnych wartości, tolerancji wobec niepełnosprawnych, w tym przypadku osób niesłyszących i niedosłyszących. Dzieci w tym okresie rozwoju zaczynają dostrzegać „inność” , zadają przy tym mnóstwo pytań. I tu właśnie rola rodzica, a w przedszkolu nauczyciela. To od nas zależy, czy nasi wychowankowie będą akceptowały osoby niepełnosprawne, czy będą się umiały z nimi porozumieć.

Uczenie języka migowego dzieci w wieku przedszkolnym poza wskazaniem na integrację i naukę tolerancji, doskonale wpływa na rozwój dziecka i w sposób szczególny pobudza myślenie i wyobraźnię. Dodatkowo kształtuje motorykę małą, koordynację wzrokowo- -ruchową, spostrzegawczość. Dzieci w tym wieku mają doskonałą pamięć i, jak wiemy, szybko uczą się języków obcych, a więc i języka migowego.

2. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż coraz częściej do przedszkola przychodzą dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami, w tym z niedosłuchem w różnym stopniu. Na pewno dużym walorem placówki będzie to, iż dziecko stanie się rozumiane przez rówieśników, że dzieci będą podejmować próby komunikacji, a przez to integracji.

 

Zapraszamy do kontaktu