Opis grupy


Jesteśmy wesołe Wiewióreczki. Do przedszkola uczęszczamy już drugi rok.
Potrafimy ładnie i zgodnie się bawić, jeden o drugiego się troszczy .
Dużo radości sprawiają nam zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe
ze śpiewem oraz zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne.
Zawsze ładnie sprzątamy swoje zabawki, dbamy o nie bo wszystkie mamy nowe i bardzo ładne.
Nasze panie to:
Marta Szymczak - wychowawca
Magdalena Biesiada- wychowawca
Katarzyna Słodkiewicz- pomoc

Zapraszamy do kontaktu