Mały miś w świecie wielkiej literatury

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa w całej Polsce i za granicą. Poprzez przystąpienie do projektu nasze przedszkole chce zachęcić wszystkich dorosłych do głośnego czytania dzieciom. Głośne czytanie powoduje wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych u dzieci, jak również uświadamia rolę czytania w życiu.
Głównymi celami projektu są:
-  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 - wprowadzenie dziecka w świat literatury
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 - przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 - kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 - kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 - włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 - promocja przedszkola,
- rozwijanie współpracy między nauczycielami.


Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy Niedźwiadki i dzieci z grupy Malinki brały udział w ogólnopolskim projekcje „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Projekt prowadzony był pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka  Pana Mikołaja Pawlaka.

Program był realizowany podczas pobytu dzieci w przedszkolu w następujących modułach:

- Mały miś i czytające przedszkolaki;

-  Misiowy wolontariat;

-  Dzień Pluszowego Misia;

-  Mały Miś i prawa dziecka;

-  Bezpieczni z małym misiem.

Realizacja modułów była dokumentowana za pomocą zdjęć, wysyłana do organizatora i poddana weryfikacji.

Nasze przedszkole zrealizowało wszystkie moduły w roku szkolnym 2019/2020 i otrzymało certyfikat

WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY!
IMG_20200618_0001.pdf

 

Zapraszamy do kontaktu