Opis grupy

   Jesteśmy grupą dzieci 6 letnich.  Pracujemy nad osiągnięciem dojrzałości szkolnej.  Każdy dzień w przedszkolu  to wspólne zabawy, zajęcia, spacery  i wycieczki, pozwalające nam na aktywne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata. Lubimy śpiewać, tańczyć i działać plastycznie. Wesołe zabawy łączymy z nauką, dzięki temu się nie nudzimy. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej  lub bajek. Aktywnie działamy w akcjach środowiskowych i charytatywnych, z czego jesteśmy dumni, bo możemy pomóc innym i przyczynić się do poprawy wizerunku naszego środowiska. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostamy wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nas czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.
Wychowawca: Renata Remisz
Nauczyciele: dyrektor Beata Kieliba, Malwina Kurzac
Pomoc nauczyciela: Magdalena Wolicka

Zapraszamy do kontaktu