Opis grupy

Opis grupy

Grupa „Poziomki” liczy 25 osób, w tym 15 dziewczynek i 10 chłopców. Praca w tej grupie  wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom dobrze poznać najbliższe otoczenie, środowisko i bezproblemowo w nim funkcjonować. Poziomki bardzo chętnie grają na instrumentach, śpiewają piosenki, poruszają się do muzyki. Lubią zajęcia plastyczne, sensoryczne, przyrodnicze, teatralne.

Przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, religii, jak i zajęciach dodatkowych z rytmiki. Chętnie uczą się nowych słówek po angielsku, piosenek i wierszyków, co z pewnością zaprocentuje w dalszych latach edukacji językowej.

Zapraszamy do kontaktu