Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Co powinno umieć dziecko, które skończyło 5 rok życia:

 

Pięciolatek:

 

Rozwój społeczny i emocjonalny

 

• bawi się zgodnie z innymi

• rzadziej obraża się, złości, płacze

• rzadziej odchodzi od grupy

• potrafić ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi    emocjami

• bawi się w grupie, jest przez inne dzieci zapraszany do wspólnej zabawy

• zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników – pocieszać, pomagać, okazywać współczucie

• mniej skarży

• bez interwencji dorosłego przeprasza inne dziecko

• stosuje się do poleceń skierowanych przez nauczyciela do całej grupy

• ma znacznie mniejszy lęk separacyjny i szybciej wycisza się po odejściu rodziców

• zaczyna przewidywać reakcje dorosłych na skutki swojej działalności

• zależy mu na pochwale

• stara się skończyć rozpoczętą pracę

• zaczyna próbować pokonywać trudności

 

Rozwój fizyczny i motoryczny

 

• wspina się na drabinki

• bawiąc się w chowanego, wchodzi pod meble

• huśta się na huśtawce (większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się)

• zwinnie biega

• skacze na dwóch nogach przed siebie

• skacze na jednej nodze w miejscu

• skacze przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się

• może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk

• przechodzi, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm

• robi trzy przysiady samodzielnie

• kopie piłkę, chwyta piłkę i rzuca nią

• dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie

• samodzielnie rozbiera się dość płynnie

• zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty

• samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem

• pije z kubka

• sprząta ze stołu

• potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię

• dość sprawnie łączy klocki typu lego i buduje z nich proste obiekty

• wylepia z plasteliny narysowane kontury, robi kulki, wałeczki

• lepi z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury (owoce, warzywa, ludziki)

• nawleka korale na żyłkę

• przykleja naklejki (jeszcze nierówno i często nie we wskazanym miejscu)

• przecina nożyczkami papier, tnie po prostej

• drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury

• prawidłowo trzyma ołówek, podczas rysowania opiera przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymuje kartkę

• rysuje linie pionowe, poziome i ukośne

• odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, trapez

• koloruje obrazki

• wypełnia kolorem kontury, ale wychodzi poza kontur

• rysuje rysunek zgodny z podanym tematem

• maluje kredkami, farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów

 

Rozwój intelektualny

 

• prawidłowo wymawia głoski

• nazywa przedmioty, czynności, sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników

• wypowiada się zdaniami

• potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co    zdarzyło się w przedszkolu

• rozumie treść prostych i krótkich poleceń

• rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w grupie, w domu, w przedszkolu

• pyta o nieznane słowa, chce je zrozumieć

• potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, podstawowych figur geometrycznych

• rozróżnia barwy i odcienie barwne

• zna nazwy kolorów i poprawnie stosuje je w odniesieniu do barw podstawowych

• potrafi budować proste budowle według wzoru

• potrafi odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną

• spostrzega od 5 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami

• spostrzega podstawowe części człowieka

• rozumie czytany tekst

• w wyuczonym wierszu odtwarza rymy

• zna i różnicuje pory roku

• potrafi porównywać pod kątem różnic

• potrafi porównywać pod kątem podobieństw

• potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria

• definiuje rzeczy, biorąc pod uwagę ich funkcje

• myśli często w sposób skojarzeniowy.

Zapraszamy do kontaktu